Oferta

Umów się na spotkanie i przyjdź po poMOC, jeżeli :
 • Przeżywasz trudny czas, potrzebujesz wsparcia w trudnej sytuacji
 • Nie potrafisz poradzić sobie z emocjami
 • Masz trudności w relacji z innymi ludźmi
 • Trudno ci zrozumieć siebie, swoje zachowanie
 • Nie radzisz sobie ze złością, stresem
 • Przeżywasz lęk, depresje, lub cierpisz na inne zaburzenia natury psychicznej
 • Chcesz uporządkować życie osobiste, rodzinne
 • Chcesz podnieść swoje kompetencje społeczne

Oferuję:
 • Konsultacje psychologiczne
 • Pomoc psychologiczną w sytuacjach kryzysowych
 • Psychoterapie indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych
 • Oddziaływania psychoedukacyjne
 • Warsztaty i szkolenia w zakresie rozwoju osobistego
Nurt w jakim pracuję :
 • Psychoterapia poznawczo- behawioralna
 • Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest podejściem krótkoterminowym, opartym na teoriach naukowych i weryfikowanym w badaniach. Potwierdzają one skuteczność tej formy pomocy.
 • Psychoterapia poznawczo-behawioralna zakłada współpracę terapeuty i pacjenta.
 • Razem pracujemy nad zidentyfikowaniem i zrozumieniem Twojego problemu.
 • Określamy związek, jaki istnieje pomiędzy myślami, emocjami a zachowaniem oraz identyfikujemy, jak wpływa to na codzienne funkcjonowanie.
 • Ta forma psychoterapii kładzie nacisk na trudności występujące „tu i teraz”, w bieżącym życiu. Skupiamy się na odnalezieniu takich sposobów rozwiązania problemu, które są bardziej skuteczne niż te, stosowane dotychczas.
 • Naszym celem jest pomoc w osiągnięciu zmiany w sposobie myślenia, odczuwania i zachowywania się, a tym samym, poprawa jakości Twojego życia

BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates